Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Dokumenttype 

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Folketingstidende A: Lov- og beslutningsforslag som fremsat

Viser 1-25 af 45 
NrTitelTypeDato (Samling)PDFDok. kurvOversigt
L 207Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).Fremsættelse15-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L207/20181_L207_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L207/index.aspx
L 207Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).Lovforslag som fremsat15-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L207/20181_L207_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L207/index.aspx
L 208Forslag til lov om ændring af lov om produktsikkerhed. (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner).Lovforslag som fremsat20-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L208/20181_L208_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L208/index.aspx
B 147Forslag til folketingsbeslutning om fratagelse af syrienskrigeres danske statsborgerskab.Forslaget som fremsat20-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/beslutningsforslag/B147/20181_B147_som_fremsat.pdf/samling/20181/beslutningsforslag/B147/index.aspx
B 148Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf og økonomisk sanktion for fremsættelse af bombetrusler.Forslaget som fremsat20-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/beslutningsforslag/B148/20181_B148_som_fremsat.pdf/samling/20181/beslutningsforslag/B148/index.aspx
L 208Forslag til lov om ændring af lov om produktsikkerhed. (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner).Fremsættelse20-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L208/20181_L208_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L208/index.aspx
B 149Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af pebersprayordningen.Forslaget som fremsat26-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/beslutningsforslag/B149/20181_B149_som_fremsat.pdf/samling/20181/beslutningsforslag/B149/index.aspx
B 150Forslag til folketingsbeslutning om et statsligt tilsyn med landets advokater.Forslaget som fremsat26-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/beslutningsforslag/B150/20181_B150_som_fremsat.pdf/samling/20181/beslutningsforslag/B150/index.aspx
L 215Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden).Lovforslag som fremsat27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L215/20181_L215_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L215/index.aspx
L 211Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.).Lovforslag som fremsat27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L211/20181_L211_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L211/index.aspx
L 209Forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Lovforslag som fremsat27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L209/20181_L209_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L209/index.aspx
L 210Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love. (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.).Lovforslag som fremsat27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L210/20181_L210_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L210/index.aspx
L 214Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med en privat part).Lovforslag som fremsat27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L214/20181_L214_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L214/index.aspx
L 212Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – retssikkerhedspakke IV).Lovforslag som fremsat27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L212/20181_L212_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L212/index.aspx
L 213Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).Lovforslag som fremsat27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L213/20181_L213_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L213/index.aspx
L 214Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med en privat part).Fremsættelse27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L214/20181_L214_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L214/index.aspx
L 213Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).Fremsættelse27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L213/20181_L213_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L213/index.aspx
L 215Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden).Fremsættelse27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L215/20181_L215_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L215/index.aspx
L 212Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – retssikkerhedspakke IV).Fremsættelse27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L212/20181_L212_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L212/index.aspx
L 211Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.).Fremsættelse27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L211/20181_L211_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L211/index.aspx
L 209Forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Fremsættelse27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L209/20181_L209_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L209/index.aspx
L 210Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love. (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.).Fremsættelse27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L210/20181_L210_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L210/index.aspx
L 220Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Auktion m.v. over fangstrettigheder, frivilligt kystfiskermærke og digitaliseret fiskerikontrol).Fremsættelse28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L220/20181_L220_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L220/index.aspx
L 216Forslag til lov om ændring af budgetlov. (Ændring af revisionsbestemmelse).Fremsættelse28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L216/20181_L216_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L216/index.aspx
L 219Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger. (Sprogkrav til sundhedspersoner, krav om instrukser, lovfæstelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed, øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser, vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet, oprettelse af Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn og forenkling af reglerne om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger m.v.).Fremsættelse28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L219/20181_L219_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L219/index.aspx
Viser 1-25 af 45