Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Dokumenttype 

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Folketingstidende A: Lov- og beslutningsforslag som fremsat

Viser 1-25 af 45 
NrTitelTypeDato (Samling)PDFDok. kurvOversigt
L 226Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.).Fremsættelse12-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L226/20181_L226_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L226/index.aspx
L 226Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.).Lovforslag som fremsat12-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L226/20181_L226_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L226/index.aspx
B 152Forslag til folketingsbeslutning om folketingsmedlemmers omkostningstillæg, eftervederlag, sygeorlov og afholdelse af barselsorlov.Forslaget som fremsat12-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/beslutningsforslag/B152/20181_B152_som_fremsat.pdf/samling/20181/beslutningsforslag/B152/index.aspx
L 225Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, ligningsloven og forskellige andre love. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., ændring af opbevaringsperioden for grundlaget for indberetning af finansielle konti, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe og ændring af virkningstidspunktet for udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibsaktiviteter).Lovforslag som fremsat10-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L225/20181_L225_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L225/index.aspx
L 224Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.).Lovforslag som fremsat10-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L224/20181_L224_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L224/index.aspx
L 223Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven. (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedrørende import og eksport af brugte køretøjer).Lovforslag som fremsat10-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L223/20181_L223_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L223/index.aspx
L 225Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, ligningsloven og forskellige andre love. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., ændring af opbevaringsperioden for grundlaget for indberetning af finansielle konti, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe og ændring af virkningstidspunktet for udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibsaktiviteter).Fremsættelse10-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L225/20181_L225_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L225/index.aspx
L 224Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.).Fremsættelse10-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L224/20181_L224_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L224/index.aspx
L 223Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven. (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedrørende import og eksport af brugte køretøjer).Fremsættelse10-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L223/20181_L223_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L223/index.aspx
L 221Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert m.v.).Fremsættelse03-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L221/20181_L221_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L221/index.aspx
L 222Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).Fremsættelse03-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L222/20181_L222_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L222/index.aspx
L 221Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert m.v.).Lovforslag som fremsat03-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L221/20181_L221_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L221/index.aspx
L 222Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).Lovforslag som fremsat03-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L222/20181_L222_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L222/index.aspx
L 219Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger. (Sprogkrav til sundhedspersoner, krav om instrukser, lovfæstelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed, øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser, vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet, oprettelse af Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn og forenkling af reglerne om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger m.v.).Lovforslag som fremsat28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L219/20181_L219_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L219/index.aspx
L 217Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen).Lovforslag som fremsat28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L217/20181_L217_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L217/index.aspx
L 220Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Auktion m.v. over fangstrettigheder, frivilligt kystfiskermærke og digitaliseret fiskerikontrol).Lovforslag som fremsat28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L220/20181_L220_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L220/index.aspx
L 218Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.).Lovforslag som fremsat28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L218/20181_L218_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L218/index.aspx
L 216Forslag til lov om ændring af budgetlov. (Ændring af revisionsbestemmelse).Lovforslag som fremsat28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L216/20181_L216_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L216/index.aspx
L 220Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Auktion m.v. over fangstrettigheder, frivilligt kystfiskermærke og digitaliseret fiskerikontrol).Fremsættelse28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L220/20181_L220_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L220/index.aspx
L 218Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.).Fremsættelse28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L218/20181_L218_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L218/index.aspx
L 216Forslag til lov om ændring af budgetlov. (Ændring af revisionsbestemmelse).Fremsættelse28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L216/20181_L216_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L216/index.aspx
L 219Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger. (Sprogkrav til sundhedspersoner, krav om instrukser, lovfæstelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed, øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser, vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet, oprettelse af Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn og forenkling af reglerne om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger m.v.).Fremsættelse28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L219/20181_L219_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L219/index.aspx
L 217Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen).Fremsættelse28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L217/20181_L217_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L217/index.aspx
L 211Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.).Fremsættelse27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L211/20181_L211_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L211/index.aspx
L 213Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).Fremsættelse27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L213/20181_L213_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L213/index.aspx
Viser 1-25 af 45