Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Dokumenttype 

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Folketingstidende C: Lov- og beslutningsforslag som vedtaget

Viser 1-25 af 33 
NrTitelTypeDato (Samling)PDFDok. kurvOversigt
L 207Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).Lovforslag som vedtaget28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L207/20181_L207_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L207/index.aspx
L 190Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. (Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital).Lovforslag som vedtaget09-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L190/20181_L190_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L190/index.aspx
L 188Forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven. (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.).Lovforslag som vedtaget04-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L188/20181_L188_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L188/index.aspx
L 179Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).Lovforslag som vedtaget04-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L179/20181_L179_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L179/index.aspx
L 178Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.).Lovforslag som vedtaget04-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L178/20181_L178_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L178/index.aspx
L 177Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).Lovforslag som vedtaget04-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L177/20181_L177_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L177/index.aspx
L 169Forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.Lovforslag som vedtaget26-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L169/20181_L169_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L169/index.aspx
L 168Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.Lovforslag som vedtaget26-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L168/20181_L168_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L168/index.aspx
L 167Forslag til lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.Lovforslag som vedtaget19-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L167/20181_L167_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L167/index.aspx
L 166Forslag til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale.Lovforslag som vedtaget19-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L166/20181_L166_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L166/index.aspx
L 165Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nyaffattelse af bestemmelserne om opholds-, underretnings- og meldepligt, orienteringspligt for udlændinge på tålt ophold, der ikke er pålagt opholdspligt, og fastlæggelse af omfanget af Udlændingestyrelsens kontrolpligt).Lovforslag som vedtaget09-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L165/20181_L165_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L165/index.aspx
L 163Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. (Bestyrelsessammensætning).Lovforslag som vedtaget19-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L163/20181_L163_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L163/index.aspx
L 162Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).Lovforslag som vedtaget26-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L162/20181_L162_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L162/index.aspx
L 161Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).Lovforslag som vedtaget26-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L161/20181_L161_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L161/index.aspx
L 160Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.Lovforslag som vedtaget28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L160/20181_L160_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L160/index.aspx
L 159Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet.Lovforslag som vedtaget04-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L159/20181_L159_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L159/index.aspx
L 158Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder.Lovforslag som vedtaget09-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L158/20181_L158_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L158/index.aspx
L 157Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab).Lovforslag som vedtaget04-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L157/20181_L157_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L157/index.aspx
L 154Forslag til lov om ændring af lov om DSB. (Kommerciel ejendomsudvikling).Lovforslag som vedtaget19-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L154/20181_L154_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L154/index.aspx
L 153Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter).Lovforslag som vedtaget19-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L153/20181_L153_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L153/index.aspx
L 152Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold).Lovforslag som vedtaget28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L152/20181_L152_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L152/index.aspx
L 149Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Betydningen af tro, kulturelle forhold og lign. i forbindelse med straffens fastsættelse).Lovforslag som vedtaget26-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L149/20181_L149_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L149/index.aspx
L 147Forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.Lovforslag som vedtaget28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L147/20181_L147_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L147/index.aspx
L 144Forslag til lov om en skattefri seniorpræmie.Lovforslag som vedtaget28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L144/20181_L144_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L144/index.aspx
L 143Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster).Lovforslag som vedtaget28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L143/20181_L143_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L143/index.aspx
Viser 1-25 af 33