Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Dokumenttype 

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Folketingstidende H: Lovforslag som optrykt efter 2. behandling

Viser 1-23 af 23 
NrTitelTypeDato (Samling)PDFDok. kurvOversigt
L 155Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love. (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke).Optryk efter 2. beh09-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L155/20181_L155_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L155/index.aspx
L 156Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love. (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger).Optryk efter 2. beh09-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L156/20181_L156_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L156/index.aspx
L 185Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Støtte til styrket indsats i landsbyer).Optryk efter 2. beh09-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L185/20181_L185_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L185/index.aspx
L 170 AForslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse).Optryk efter 2. beh09-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L170A/20181_L170A_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L170A/index.aspx
L 170 BForslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven. (Undersøgelse af arrestanter m.v. i forbindelse med transporter).Optryk efter 2. beh09-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L170B/20181_L170B_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L170B/index.aspx
L 190Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. (Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital).Optryk efter 2. beh04-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L190/20181_L190_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L190/index.aspx
L 158Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder.Optryk efter 2. beh04-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L158/20181_L158_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L158/index.aspx
L 165Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nyaffattelse af bestemmelserne om opholds-, underretnings- og meldepligt, orienteringspligt for udlændinge på tålt ophold, der ikke er pålagt opholdspligt, og fastlæggelse af omfanget af Udlændingestyrelsens kontrolpligt).Optryk efter 2. beh04-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L165/20181_L165_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L165/index.aspx
L 157Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab).Optryk efter 2. beh02-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L157/20181_L157_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L157/index.aspx
L 74Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Sagsomkostninger til statslige myndigheder, indførelse af adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og dommerfuldmægtige m.v.).Optryk efter 2. beh02-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L74/20181_L74_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L74/index.aspx
L 179Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).Optryk efter 2. beh02-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L179/20181_L179_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L179/index.aspx
L 177Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).Optryk efter 2. beh02-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L177/20181_L177_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L177/index.aspx
L 188Forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven. (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.).Optryk efter 2. beh02-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L188/20181_L188_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L188/index.aspx
L 159Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet.Optryk efter 2. beh02-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L159/20181_L159_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L159/index.aspx
L 141 AForslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen).Optryk efter 2. beh02-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L141A/20181_L141A_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L141A/index.aspx
L 141 BForslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde)).Optryk efter 2. beh02-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L141B/20181_L141B_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L141B/index.aspx
L 143Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster).Optryk efter 2. beh26-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L143/20181_L143_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L143/index.aspx
L 147Forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.Optryk efter 2. beh26-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L147/20181_L147_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L147/index.aspx
L 144Forslag til lov om en skattefri seniorpræmie.Optryk efter 2. beh26-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L144/20181_L144_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L144/index.aspx
L 152Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold).Optryk efter 2. beh26-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L152/20181_L152_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L152/index.aspx
L 139Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold).Optryk efter 2. beh19-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L139/20181_L139_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L139/index.aspx
L 161Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).Optryk efter 2. beh19-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L161/20181_L161_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L161/index.aspx
L 162Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).Optryk efter 2. beh19-03-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L162/20181_L162_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L162/index.aspx
Viser 1-23 af 23