Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Dokumenttype 

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Folketingstidende A: Lov- og beslutningsforslag som fremsat

Viser 1-16 af 16 
NrTitelTypeDato (Samling)PDFDok. kurvOversigt
L 233Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven. (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.).Fremsættelse03-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L233/20181_L233_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L233/index.aspx
L 233Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven. (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.).Lovforslag som fremsat03-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L233/20181_L233_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L233/index.aspx
B 154Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forbrugeraftaleloven.Forslaget som fremsat02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/beslutningsforslag/B154/20181_B154_som_fremsat.pdf/samling/20181/beslutningsforslag/B154/index.aspx
B 153Forslag til folketingsbeslutning om finansielle og energimæssige krav ved godkendelse af store elforbrugende virksomheder som datacentre i Danmark.Forslaget som fremsat30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/beslutningsforslag/B153/20181_B153_som_fremsat.pdf/samling/20181/beslutningsforslag/B153/index.aspx
L 232Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Fremsættelse25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L232/20181_L232_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L232/index.aspx
L 232Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Lovforslag som fremsat25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L232/20181_L232_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L232/index.aspx
L 227Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).Lovforslag som fremsat24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L227/20181_L227_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L227/index.aspx
L 228Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland m.v.).Lovforslag som fremsat24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L228/20181_L228_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L228/index.aspx
L 229Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan).Lovforslag som fremsat24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L229/20181_L229_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L229/index.aspx
L 230Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns og unges egenbetaling).Lovforslag som fremsat24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L230/20181_L230_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L230/index.aspx
L 231Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Bemyndigelse til at fastsætte integrationsrelevante krav som betingelse for tidsubegrænset opholdstilladelse på Færøerne, hjemmel til delegation af kompetence til at træffe afgørelse om ophold på Færøerne i første instans til færøske myndigheder og ændring af klageadgang i sådanne sager til Udlændingenævnet).Lovforslag som fremsat24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L231/20181_L231_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L231/index.aspx
L 227Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).Fremsættelse24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L227/20181_L227_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L227/index.aspx
L 228Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland m.v.).Fremsættelse24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L228/20181_L228_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L228/index.aspx
L 229Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan).Fremsættelse24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L229/20181_L229_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L229/index.aspx
L 230Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns og unges egenbetaling).Fremsættelse24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L230/20181_L230_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L230/index.aspx
L 231Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Bemyndigelse til at fastsætte integrationsrelevante krav som betingelse for tidsubegrænset opholdstilladelse på Færøerne, hjemmel til delegation af kompetence til at træffe afgørelse om ophold på Færøerne i første instans til færøske myndigheder og ændring af klageadgang i sådanne sager til Udlændingenævnet).Fremsættelse24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L231/20181_L231_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L231/index.aspx
Viser 1-16 af 16