Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Dokumenttype 

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Folketingstidende C: Lov- og beslutningsforslag som vedtaget

Viser 1-25 af 43 
NrTitelTypeDato (Samling)PDFDok. kurvOversigt
L 191Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler).Lovforslag som vedtaget07-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L191/20181_L191_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L191/index.aspx
L 222Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).Lovforslag som vedtaget07-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L222/20181_L222_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L222/index.aspx
L 226Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L226/20181_L226_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L226/index.aspx
L 202Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L202/20181_L202_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L202/index.aspx
L 203Forslag til lov om ændring af taxiloven. (Reservation af 50 tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal i overgangsperioden).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L203/20181_L203_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L203/index.aspx
L 215Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L215/20181_L215_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L215/index.aspx
L 189Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L189/20181_L189_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L189/index.aspx
L 205Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L205/20181_L205_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L205/index.aspx
L 204Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L204/20181_L204_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L204/index.aspx
L 217Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L217/20181_L217_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L217/index.aspx
L 211Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L211/20181_L211_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L211/index.aspx
L 209Forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L209/20181_L209_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L209/index.aspx
L 210Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love. (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L210/20181_L210_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L210/index.aspx
L 199Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love. (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L199/20181_L199_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L199/index.aspx
L 196Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L196/20181_L196_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L196/index.aspx
L 218Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L218/20181_L218_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L218/index.aspx
L 151 CForslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af fast track-ordningen og certificeringsbetingelserne, ændring af reglerne om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse, forenkling af reglerne for forskere, ph.d.-studerende og etableringskortet, mere enkel ordning for autorisationsophold for læger og tandlæger, ny ordning for autorisationsophold for sygeplejersker og hjælp til arbejdsgivere m.v.).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L151C/20181_L151C_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L151C/index.aspx
L 151 DForslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpet bødeniveau).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L151D/20181_L151D_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L151D/index.aspx
L 220 AForslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Auktion m.v. over fangstrettigheder samt frivilligt kystfiskermærke).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L220A/20181_L220A_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L220A/index.aspx
L 220 BForslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Digitaliseret fiskerikontrol).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L220B/20181_L220B_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L220B/index.aspx
L 164 AForslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., lov om retspsykiatrisk behandling m.v. og sundhedsloven. (Anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler og justering af takster for psykiatriske færdigbehandlingsdage).Lovforslag som vedtaget25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L164A/20181_L164A_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L164A/index.aspx
L 164 BForslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og retsplejeloven. (Ophør af tvungen opfølgning efter udskrivning).Lovforslag som vedtaget25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L164B/20181_L164B_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L164B/index.aspx
L 164 CForslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og sikring af straksbehandling af akutte abstinenser hos personer med et stofmisbrug).Lovforslag som vedtaget25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L164C/20181_L164C_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L164C/index.aspx
L 198Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justering af tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til og fra visse øer, etablering af en særlig godsordning for Mandø og adgang til at yde støtte ved et eventuelt driftsunderskud ved en afløserfærge).Lovforslag som vedtaget25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L198/20181_L198_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L198/index.aspx
L 200Forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsuddannelser. (Måling af elevers trivsel).Lovforslag som vedtaget25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L200/20181_L200_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L200/index.aspx
Viser 1-25 af 43