Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Dokumenttype 

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Folketingstidende H: Lovforslag som optrykt efter 2. behandling

Viser 1-25 af 25 
NrTitelTypeDato (Samling)PDFDok. kurvOversigt
L 204Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv).Optryk efter 2. beh30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L204/20181_L204_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L204/index.aspx
L 205Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv).Optryk efter 2. beh30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L205/20181_L205_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L205/index.aspx
L 189Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering).Optryk efter 2. beh30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L189/20181_L189_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L189/index.aspx
L 226Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.).Optryk efter 2. beh30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L226/20181_L226_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L226/index.aspx
L 203Forslag til lov om ændring af taxiloven. (Reservation af 50 tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal i overgangsperioden).Optryk efter 2. beh30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L203/20181_L203_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L203/index.aspx
L 196Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.).Optryk efter 2. beh25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L196/20181_L196_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L196/index.aspx
L 199Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love. (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)Optryk efter 2. beh25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L199/20181_L199_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L199/index.aspx
L 217Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen).Optryk efter 2. beh25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L217/20181_L217_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L217/index.aspx
L 218Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.).Optryk efter 2. beh25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L218/20181_L218_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L218/index.aspx
L 151 AForslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ny landespecifik beløbsordning, udvidelse af positivlisten, afskaffelse af kravet om dansk bankkonto, nedsættelse af antallet af ansatte som betingelse for virksomhedscertificering og et ensrettet og lavere selvforsørgelseskrav).Optryk efter 2. beh25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L151A/20181_L151A_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L151A/index.aspx
L 220 AForslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Auktion m.v. over fangstrettigheder samt frivilligt kystfiskermærke).Optryk efter 2. beh25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L220A/20181_L220A_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L220A/index.aspx
L 151 DForslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpet bødeniveau).Optryk efter 2. beh25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L151D/20181_L151D_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L151D/index.aspx
L 151 CForslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af fast track-ordningen og certificeringsbetingelserne, ændring af reglerne om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse, forenkling af reglerne for forskere, ph.d.-studerende og etableringskortet, mere enkel ordning for autorisationsophold for læger og tandlæger, ny ordning for autorisationsophold for sygeplejersker og hjælp til arbejdsgivere m.v.).Optryk efter 2. beh25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L151C/20181_L151C_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L151C/index.aspx
L 220 BForslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Digitaliseret fiskerikontrol).Optryk efter 2. beh25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L220B/20181_L220B_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L220B/index.aspx
L 209Forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Optryk efter 2. beh25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L209/20181_L209_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L209/index.aspx
L 181Forslag til lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler med flere love. (Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning af rentebestemmelse og udbetaling fra fonden ved dødsfald m.v.).Optryk efter 2. beh23-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L181/20181_L181_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L181/index.aspx
L 184Forslag til lov om ændring af jernbaneloven. (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.).Optryk efter 2. beh23-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L184/20181_L184_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L184/index.aspx
L 128Forslag til lov om fjernelse af tatovering med laser.Optryk efter 2. beh23-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L128/20181_L128_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L128/index.aspx
L 194Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Styrket indsats på høreapparatområdet).Optryk efter 2. beh23-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L194/20181_L194_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L194/index.aspx
L 180Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love. (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser).Optryk efter 2. beh23-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L180/20181_L180_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L180/index.aspx
L 172Forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.).Optryk efter 2. beh23-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L172/20181_L172_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L172/index.aspx
L 198Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justering af tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til og fra visse øer, etablering af en særlig godsordning for Mandø og adgang til at yde støtte ved et eventuelt driftsunderskud ved en afløserfærge).Optryk efter 2. beh23-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L198/20181_L198_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L198/index.aspx
L 164 AForslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., lov om retspsykiatrisk behandling m.v. og sundhedsloven. (Anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler og justering af takster for psykiatriske færdigbehandlingsdage).Optryk efter 2. beh23-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L164A/20181_L164A_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L164A/index.aspx
L 164 BForslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og retsplejeloven. (Ophør af tvungen opfølgning efter udskrivning).Optryk efter 2. beh23-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L164B/20181_L164B_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L164B/index.aspx
L 164 CForslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og sikring af straksbehandling af akutte abstinenser hos personer med et stofmisbrug).Optryk efter 2. beh23-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L164C/20181_L164C_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L164C/index.aspx
Viser 1-25 af 25