Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Dokumenttype 

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Folketingstidende A: Lov- og beslutningsforslag som fremsat

Viser 1-25 af 700 
NrTitelTypeDato (Samling)PDFDok. kurvOversigt
L 11Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love. (Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning for udenlandske clearingcentraler, overførsel af tilsyn fra Finanstilsynet til Konkurrencestyrelsen, sekretariatsbistand for Garantifonden for Indskydere og Investorer m.v.).Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L11/20091_L11_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L11/index.aspx
L 12Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Udvidelse af dækningsområde m.v.).Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L12/20091_L12_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L12/index.aspx
L 13Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Videregivelse og behandling af oplysninger om forbud mod ophold i bestemte virksomheder).Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L13/20091_L13_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L13/index.aspx
L 10Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, ændring af reglerne om sammensætning af Danmarks Vækstråd m.v.).Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L10/20091_L10_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L10/index.aspx
L 27Forslag til lov om Den Europæiske Politienhed (Europol).Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L27/20091_L27_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L27/index.aspx
L 28Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform.Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L28/20091_L28_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L28/index.aspx
L 29Forslag til lov om ændring af konkursloven. (Behandlingen i konkurs af indeståender på frit valg-ordninger).Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L29/20091_L29_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L29/index.aspx
L 21Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. (Overdragelse af licensandele mod betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger, finansielle indtægter m.v.).Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L21/20091_L21_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L21/index.aspx
L 23Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater) .Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L23/20091_L23_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L23/index.aspx
L 19Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven). (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO2-kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU m.v.).Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L19/20091_L19_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L19/index.aspx
L 22Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, udbytteskat i skattefritagne dødsboer og tekniske justeringer af forårspakke 2.0).Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L22/20091_L22_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L22/index.aspx
L 16Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.Fremsættelse 07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L16/20091_L16_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L16/index.aspx
L 3Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks), bemyndigelse til at fastsætte regler om studieaktivitet m.v.).Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L3/20091_L3_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L3/index.aspx
L 15Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig.Fremsættelse 07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L15/20091_L15_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L15/index.aspx
L 14Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba, Bermuda, De Britiske Jomfruøer, Cayman Islands og De Nederlandske Antiller.Fremsættelse 07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L14/20091_L14_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L14/index.aspx
L 25Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. (Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.).Fremsættelse 07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L25/20091_L25_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L25/index.aspx
L 26Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Ændring af status for Danmarks Designskole, udmøntning af aftale om fusion af visse uddannelsesinstitutioner m.v.).Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L26/20091_L26_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L26/index.aspx
L 2Forslag til lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund.Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L2/20091_L2_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L2/index.aspx
L 17Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz til undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skatter af indkomst og formue.Fremsættelse 07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L17/20091_L17_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L17/index.aspx
L 24Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Grøn omlægning af bilbeskatningen - II).Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L24/20091_L24_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L24/index.aspx
L 18Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien.Fremsættelse 07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L18/20091_L18_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/lovforslag/L18/index.aspx
B 6Forslag til folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/beslutningsforslag/B6/20091_B6_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/beslutningsforslag/B6/index.aspx
B 4Forslag til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af konvention om centraliseret toldbehandling, for så vidt angår fordelingen af de nationale opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages til EU’s budget.Fremsættelse07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/beslutningsforslag/B4/20091_B4_fremsaettelsestale.pdf/samling/20091/beslutningsforslag/B4/index.aspx
L 11Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love. (Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning for udenlandske clearingcentraler, overførsel af tilsyn fra Finanstilsynet til Konkurrencestyrelsen, sekretariatsbistand for Garantifonden for Indskydere og Investorer m.v.).Forslag som fremsat07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L11/20091_L11_som_fremsat.pdf/samling/20091/lovforslag/L11/index.aspx
L 12Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Udvidelse af dækningsområde m.v.).Forslag som fremsat07-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L12/20091_L12_som_fremsat.pdf/samling/20091/lovforslag/L12/index.aspx
Viser 1-25 af 700