Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Dokumenttype 

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Folketingstidende C: Lov- og beslutningsforslag som vedtaget

Viser 1-25 af 231 
NrTitelTypeDato (Samling)PDFDok. kurvOversigt
B 6Forslag til folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.Forslaget som vedtaget22-10-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/beslutningsforslag/B6/20091_B6_som_vedtaget.pdf/samling/20091/beslutningsforslag/B6/index.aspx
B 4Forslag til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af konvention om centraliseret toldbehandling, for så vidt angår fordelingen af de nationale opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages til EU’s budget.Forslag som vedtaget19-11-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/beslutningsforslag/B4/20091_B4_som_vedtaget.pdf/samling/20091/beslutningsforslag/B4/index.aspx
L 18Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien.Lovforslag som vedtaget19-11-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L18/20091_L18_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L18/index.aspx
L 16Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.Lovforslag som vedtaget19-11-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L16/20091_L16_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L16/index.aspx
L 14Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba, Bermuda, De Britiske Jomfruøer, Cayman Islands og De Nederlandske Antiller.Lovforslag som vedtaget19-11-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L14/20091_L14_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L14/index.aspx
L 15Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig.Lovforslag som vedtaget24-11-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L15/20091_L15_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L15/index.aspx
L 17Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz til undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skatter af indkomst og formue.Lovforslag som vedtaget24-11-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L17/20091_L17_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L17/index.aspx
L 35Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. (Udskydelse af ikrafttrædelsestidspunkt for ordningen om frokostmåltid i daginstitutioner m.v.).Lovforslag som vedtaget24-11-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L35/20091_L35_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L35/index.aspx
L 52Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Etablering af VEU-centre og centerråd m.v.).Lovforslag som vedtaget24-11-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L52/20091_L52_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L52/index.aspx
L 53Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Ændring af reglerne om boliger til folketingsmedlemmer m.v.)Lovforslag som vedtaget24-11-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L53/20091_L53_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L53/index.aspx
B 41Forslag til folketingsbeslutning om et dansk landmilitært bidrag til den internationale FN-styrke i Libanon (UNIFIL).Forslag som vedtaget24-11-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/beslutningsforslag/B41/20091_B41_som_vedtaget.pdf/samling/20091/beslutningsforslag/B41/index.aspx
L 49Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed. (Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden m.v.).Lovforslag som vedtaget26-11-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L49/20091_L49_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L49/index.aspx
L 21Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. (Overdragelse af licensandele mod betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger, finansielle indtægter m.v.).Lovforslag som vedtaget01-12-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L21/20091_L21_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L21/index.aspx
B 44Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) af 26. januar 2009.Forslag som vedtaget01-12-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/beslutningsforslag/B44/20091_B44_som_vedtaget.pdf/samling/20091/beslutningsforslag/B44/index.aspx
L 19Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven). (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO2-kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU m.v.).Lovforslag som vedtaget03-12-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L19/20091_L19_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L19/index.aspx
L 22Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, udbytteskat i skattefritagne dødsboer og tekniske justeringer af forårspakke 2.0).Lovforslag som vedtaget03-12-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L22/20091_L22_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L22/index.aspx
L 31Forslag til lov om ændring af lov om miljø og genteknologi. (Beredskabsplaner og aktindsigt i visse oplysninger).Lovforslag som vedtaget03-12-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L31/20091_L31_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L31/index.aspx
L 33Forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. og lov om planlægning. (Regler for campinghytter).Lovforslag som vedtaget03-12-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L33/20091_L33_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L33/index.aspx
L 27Forslag til lov om Den Europæiske Politienhed (Europol).Lovforslag som vedtaget03-12-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L27/20091_L27_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L27/index.aspx
L 5Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om fremme af vedvarende energi. (Kvoteregulering af luftfart og forlængelse af skrotningsordningen for vindmøller).Lovforslag som vedtaget03-12-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L5/20091_L5_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L5/index.aspx
L 75Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms. (Forlængelse af ordning om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag).Lovforslag som vedtaget03-12-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L75/20091_L75_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L75/index.aspx
L 26Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Ændring af status for Danmarks Designskole, udmøntning af aftale om fusion af visse uddannelsesinstitutioner m.v.).Lovforslag som vedtaget08-12-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L26/20091_L26_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L26/index.aspx
L 23Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater) .Lovforslag som vedtaget08-12-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L23/20091_L23_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L23/index.aspx
L 77Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser. (Justering af præmie, løntilskud og bonus, adgang til skolepraktik og til skoleundervisning og tilskud til praktikvirksomheder).Lovforslag som vedtaget08-12-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L77/20091_L77_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L77/index.aspx
L 29Forslag til lov om ændring af konkursloven. (Behandlingen i konkurs af indeståender på frit valg-ordninger).Lovforslag som vedtaget10-12-2009
(2009-10)
/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L29/20091_L29_som_vedtaget.pdf/samling/20091/lovforslag/L29/index.aspx
Viser 1-25 af 231