Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Dokumenttype 

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Folketingstidende A: Lov- og beslutningsforslag som fremsat

Viser 1-25 af 621 
NrTitelTypeDato (Samling)PDFDok. kurvOversigt
L 2Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022.Fremsættelse02-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L2/20181_L2_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L2/index.aspx
L 3Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021. (Konsekvenser af aftale om lavere skat på arbejdsindkomst m.v.).Fremsættelse02-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L3/20181_L3_fremsaettelsestale.pdf/samling/20181/lovforslag/L3/index.aspx
L 2Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022.Lovforslag som fremsat02-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L2/20181_L2_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L2/index.aspx
L 3Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021. (Konsekvenser af aftale om lavere skat på arbejdsindkomst m.v.).Lovforslag som fremsat02-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L3/20181_L3_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L3/index.aspx
L 48Forslag til lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud.Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L48/20181_L48_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L48/index.aspx
L 21Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen. (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L21/20181_L21_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L21/index.aspx
L 22Forslag til lov om ændring af straffeloven, pasloven og lov om politiets virksomhed. (Initiativer mod parallelsamfund).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L22/20181_L22_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L22/index.aspx
L 47Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Skærpelse af hvidvaskreglerne, gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L47/20181_L47_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L47/index.aspx
L 18Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L18/20181_L18_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L18/index.aspx
L 50Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister. (Overenskomstdækning ved offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L50/20181_L50_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L50/index.aspx
L 49Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven. (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L49/20181_L49_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L49/index.aspx
L 20Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatningsansvar og medieansvarsloven. (Freds- og ærekrænkelser m.v.).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L20/20181_L20_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L20/index.aspx
L 51Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning. (Strategisk planlægning for landsbyer, planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L51/20181_L51_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L51/index.aspx
L 19Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland. (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L19/20181_L19_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L19/index.aspx
L 17Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven. (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening m.v.).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L17/20181_L17_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L17/index.aspx
L 4Forslag til lov om ændring af værnepligtsloven. (Fritagelse for værnepligtstjeneste for visse personer, der er blevet udskrevet til tjeneste før 2010).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L4/20181_L4_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L4/index.aspx
L 46Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Udvikling af området ved Ny Ellebjerg Station).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L46/20181_L46_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L46/index.aspx
L 45Forslag til lov om ændring af jernbanelov. (Master til brug for mobil- og internetdækning i tog).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L45/20181_L45_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L45/index.aspx
L 44Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Overdragelse af statens praktiske trafikkøberansvar for øresundstogtrafikken til Skånetrafiken).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L44/20181_L44_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L44/index.aspx
L 15Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, partiregnskabsloven og lov om kommunernes styrelse. (Ændring af antallet af danske medlemmer af Europa-Parlamentet, forbud mod ens listebetegnelser, valgret til Europa-Parlamentsvalg til udlandsdanskere under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, sikring af udøvelsen af herboende EU-statsborgeres valgret og valgbarhed fra bopælstidspunktet, lovfæstelse af en særlig vederlagsordning for stedfortrædere i kommunalbestyrelsen og regionsrådet m.v.).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L15/20181_L15_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L15/index.aspx
L 14Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. (Ghettorepræsentanter).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L14/20181_L14_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L14/index.aspx
L 43Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Transport-, bygnings- og boligministerens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L43/20181_L43_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L43/index.aspx
L 42Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L42/20181_L42_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L42/index.aspx
L 9Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven. (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L9/20181_L9_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L9/index.aspx
L 41Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn).Lovforslag som fremsat03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L41/20181_L41_som_fremsat.pdf/samling/20181/lovforslag/L41/index.aspx
Viser 1-25 af 621