Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Dokumenttype 

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Folketingstidende H: Lovforslag som optrykt efter 2. behandling

Viser 1-25 af 142 
NrTitelTypeDato (Samling)PDFDok. kurvOversigt
L 48Forslag til lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud.Optryk efter 2. beh13-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L48/20181_L48_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L48/index.aspx
L 49Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven. (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.).Optryk efter 2. beh13-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L49/20181_L49_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L49/index.aspx
L 23Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Kommuners tilskud til udrulning af elektroniske kommunikationsnet, tildeling af koder til machine to machine-kommunikation (m2m-kommunikation) og ophævelse af regler om Bredbåndsgarantiordningen).Optryk efter 2. beh20-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L23/20181_L23_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L23/index.aspx
L 24Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven).Optryk efter 2. beh20-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L24/20181_L24_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L24/index.aspx
L 57Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter.Optryk efter 2. beh20-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L57/20181_L57_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L57/index.aspx
L 38Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.).Optryk efter 2. beh20-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L38/20181_L38_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L38/index.aspx
L 61Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr. (Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og andre biologiske stoffer, opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug og gebyr for visse opgaver vedrørende medicinsk udstyr m.v.).Optryk efter 2. beh22-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L61/20181_L61_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L61/index.aspx
L 63Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. (Autorisation af ambulancebehandlere og registrering af ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), opgavespecifik autorisation af behandlerfarmaceuter, genordination af receptpligtig medicin, ordination af dosisdispensering med tilskud, organisatorisk ansvar m.v.).Optryk efter 2. beh22-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L63/20181_L63_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L63/index.aspx
L 64Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet).Optryk efter 2. beh22-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L64/20181_L64_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L64/index.aspx
L 65 AForslag til lov om ændring af lov om lægemidler. (Flytning af inspektionsopgaver fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen).Optryk efter 2. beh22-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L65A/20181_L65A_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L65A/index.aspx
L 65 BForslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om elektroniske cigaretter m.v. (Tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen).Optryk efter 2. beh22-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L65B/20181_L65B_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L65B/index.aspx
L 36Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love. (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.).Optryk efter 2. beh27-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L36/20181_L36_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L36/index.aspx
L 40Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bøde for parkering på ramper, forhøjelse af parkeringsafgifter for store køretøjer, Færdselsstyrelsens mulighed for overtagelse af parkeringskontrollen og ændring af klagemyndighed).Optryk efter 2. beh27-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L40/20181_L40_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L40/index.aspx
L 41Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn).Optryk efter 2. beh27-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L41/20181_L41_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L41/index.aspx
L 39Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler og Landsbyggefondens refusion af ydelsesstøtte).Optryk efter 2. beh27-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L39/20181_L39_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L39/index.aspx
L 25Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde m.v.).Optryk efter 2. beh27-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L25/20181_L25_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L25/index.aspx
L 26Forslag til aktiesparekontolov.Optryk efter 2. beh27-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L26/20181_L26_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L26/index.aspx
L 18Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn).Optryk efter 2. beh27-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L18/20181_L18_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L18/index.aspx
L 29 AForslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).Optryk efter 2. beh27-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L29A/20181_L29A_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L29A/index.aspx
L 29 BForslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven og opkrævningsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier).Optryk efter 2. beh27-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L29B/20181_L29B_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L29B/index.aspx
L 30 AForslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen).Optryk efter 2. beh27-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L30A/20181_L30A_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L30A/index.aspx
L 30 BForslag til lov om ændring af kildeskatteloven, lov om skattenedslag for seniorer, ligningsloven og lov om forsøg med et socialt frikort. (Genoptagelse af afgørelser om skattenedslag og indførelse af skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).Optryk efter 2. beh27-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L30B/20181_L30B_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L30B/index.aspx
L 22 AForslag til lov om ændring af straffeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v. (Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare).Optryk efter 2. beh29-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L22A/20181_L22A_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L22A/index.aspx
L 22 BForslag til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed. (Skærpet straf-zone og skærpet straf for ledende medarbejderes pligtforsømmelse i offentlig tjeneste eller hverv).Optryk efter 2. beh29-11-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L22B/20181_L22B_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L22B/index.aspx
L 87Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven. (Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner). Optryk efter 2. beh04-12-2018
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L87/20181_L87_efter_2behandling.pdf/samling/20181/lovforslag/L87/index.aspx
Viser 1-25 af 142