Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Retskrivningsvejledning


Oversigt - et eller flere ord


 

Oversigt over ordforbindelser, der skrives i et eller flere ord

Ordforbindelser, der kan skrives både i et og to ord, er markeret med fed. Forskellen er forklaret med eksempler i parentes.

 

 • aconto
 • af sted
 • ajour
 • alle hånde (alle hånde oplysninger)
 • alle sammen
 • alle tiders
 • alle vegne
 • alt sammen
 • andetsteds
 • apropos

 • bag efter  (Han kom halsende bag efter ministeren).
 • bagefter (Hvad skal der ske bagefter?)
 • bag i (Det står bag i bogen).
 • bagi   (Se bagi).
 • bag om  (De gik bag om hegnet).
 • bagom   (Jeg går bagom).
 • bag på (Det kan ikke komme bag på nogen).
 • bagpå  (Han måtte sidde bagpå).
 • bagud
 • bagude
 • bag ved (Centeret skal placeres bag ved det høje byggeri).
 • bagved  (Lad os gå om bagved).

 • den gang (Den gang skete der ikke noget, men måske næste gang).
 • dengang (Dengang var vi mod a-kraft).
 • derhenne
 • deriblandt
 • derimod
 • derudad (De kører derudad i højt tempo).
 • derudaf (Derudaf kan vi konkludere, at ministeren vil handle).
 • derudover

 • efter som (Han skifter mening, efter som vinden blæser).
 • eftersom  (Det er ikke et nyt normkrav, eftersom det er fra 2001).
 • en gang (Vi ser på det nok en gang). (Det gør vi på en gang). (Ministeren afviste endnu en gang at svare). (Det sker en gang imellem). (Det prøver vi en gang eller to). (Det fejrer vi en gang om året). (Det må vi gøre en gang til). (Det gør vi for en gangs skyld).
 • engang  (Tænk engang!) (Det sker engang i fremtiden). (Det sker, når vi engang får ført loven ud i livet). (Vi er nu engang mennesker). (Ikke engang ministeren kender svaret).
 • engros

 • for længst
 • for nylig
 • for resten
 • for så vidt
 • for øvrigt
 • forneden
 • foroven
 • foruden
 • frem for
 • fuldt ud
 • førend
 • førhen

 • gudbevares
 • gudhjælpemig
 • gudskelov

 

 • hen ad
 • hen imod
 • hen ved
 • herinde
 • herinde fra  (Det lovgiver vi om herinde fra Folketinget).
 • herindefra  (Ifølge kommunerne styres alt herindefra).
 • herned
 • heroppe fra  (Det sagde ordføreren heroppe fra talerstolen).
 • heroppefra  (Det tilkendegiver jeg heroppefra).
 • herregud
 • her til  (Kommer man her til landet, må man finde sig i det).
 • hertil  (Hertil og ikke længere).
 • hertillands
 • hu hej
 • hvad enten
 • hvad som helst
 • hvem som helst
 • hver anden
 • hvilken som helst
 • hvor længe
 • hvor mange
 • hvor meget
 • hvor som helst
 • hvor vidt  (Hvor vidt vil man gå?)
 • hvorvidt  (Hvorvidt det betyder noget, ved jeg ikke).
 • hvorimod


 • i alt
 • i dag
 • i færd
 • i følge  (Ministeren kom i følge med tre embedsmænd).
 • ifølge  (Ifølge vedtægterne kan det lade sig gøre).
 • i gang
 • i går
 • i morgen
 • i øvrigt
 • idet
 • ifald
 • immer væk
 • ind ad  (Vi vil ikke have listet sådanne tilstande ind ad bagdøren).
 • indad  (Døren åbner indad).
 • ind imellem  (Man vil skyde uenighed ind imellem partierne).
 • indimellem  (Nogle har indimellem misbrugt ordningen).
 • ind til  (Vi må skære helt ind til benet).
 • indtil  (Det kan jeg konstatere indtil videre).
 • inde fra  (Sådan lød det inde fra stuen).
 • indefra  (Det kommer indefra).
 • inde i 
 • inden for  (Det sker inden for en ansvarlig økonomisk ramme).
 • indenfor  (De vil aldrig få foden indenfor på arbejdsmarkedet).
 • inden i  (Brevet ligger inden i flasken).
 • indeni  (Der er noget farligt indeni).
 • inden om  (Hun spurtede inden om modstanderen og scorede).
 • indenom  (De overhaler indenom).
 • ingen sinde
 • ingen som helst
 • ingenlunde
 • ingenting
 • intetsteds

 • ja tak
 • jamen
 • jaså
 • javel
 • javist
 • jovist

 • kæmpestor

 • langt fra  (Forslaget ligger langt fra den tænkning).
 • langtfra  (Det er langtfra rigtigt).
 • lige glad  (Jeg er stadig lige glad for min kat).
 • ligeglad  (Ministeren er flintrende ligeglad med det).
 • lige godt  (Det fungerer ikke altid lige godt).
 • ligegodt  (Det er ligegodt for dårligt).
 • lige meget
 • lige som  (De gør, lige som de vil).
 • ligesom  (Ligesom de vendte sig om, fløj teltet væk). (De gør ligesom os). (Den melodi har vi ligesom hørt før).
 • lige så  (Det er lige så vigtigt for os). (Hun ved det lige så godt som de andre).
 • ligeså  (Vi vil gøre ligeså).
 • lige sådan  (Det er lige sådan, vi gerne vil have det).
 • ligesådan  (Det skal være ligesådan).
 • lige til  (Julen varer ikke lige til påske).
 • ligetil  (Den sag er enkel og ligetil).
 • lige ud  (Kom lige ud i haven).
 • ligeud  (Lad os bare sige det ligeud). (I skal gå ligeud).
 • lige ved  (Det var jeg lige ved at tro).
 • ligeved  (Vi vandt ikke, men det var ligeved).
 • lillebitte

 • medmindre
 • midt imellem (Midt imellem de to centre ligger stationen).
 • midtimellem  (Det ligger et eller andet sted midtimellem).

 • ned ad (Han taler op ad stolper og ned ad vægge).
 • nedad  (Aftalen vender den tunge ende nedad).
 • nede fra  (Nu bliver der råbt nede fra salen).
 • nedefra  (Oprøret kommer nedefra).
 • neden for  (Han står neden for trappen).
 • nedenfor  (Se nedenfor).
 • neden om  (Turen går neden om Kap Horn).
 • nedenom  (De er gået nedenom og hjem).
 • nej tak
 • nogen sinde
 • nogen som helst
 • nogenlunde
 • notabene
 • nu til dags
 • nuvel
 • når som helst

 • om bord
 • om end
 • omkuld
 • op ad (De lægger sig op ad vores politik).
 • opad  (Afgifterne fik et ordentligt nøk opad).
 • oppe fra  (Det blev sagt oppe fra direktionen).
 • oppefra  (Ordren kom oppefra).
 • oven for  (Hun stod oven for trappen).
 • ovenfor  (Kig på de ovenfor nævnte eksempler).
 • oven i  (Han får rejsepenge oven i salæret).
 • oveni  (Det skal lægges oveni).
 • oven i købet  (Hun fik en gratis ratlås med oven i købet af sin nye bil).
 • ovenikøbet  (De vil ovenikøbet nedsætte strafferammen).
 • oven på  (Der rejser sig en del spørgsmål oven på den tale).
 • ovenpå  (De føler sig ovenpå).
 • over alt (Hun føler sig højt hævet over alt).
 • overalt  (Det sker overalt i landet).
 • over for  (Vi står over for nye udfordringer).
 • overfor  (Holmens Kirke ligger overfor).
 • overhovedet

 • proforma
 • på ny
 • på nær

 • rigtignok
 • rundt om (Det sker i lande rundt om os).
 • rundtom  (Rundtom i verden sker det hver dag).
 • rundt omkring  (Vi sad rundt omkring bordet).
 • rundtomkring  (Der skabes tilbud af den art rundtomkring i landet).

 • sammesteds
 • selv om
 • selv samme
 • selvsagt
 • senere hen
 • siden hen
 • simpelt hen
 • som om
 • somme tider
 • sparto (sige sparto til noget)
 • stadig væk
 • så længe
 • så snart
 • så vel  (Gid alt går så vel!)
 • såvel  (Såvel børn som voksne kan deltage).
 • så vidt
 • såfremt
 • såsom

 • til dels
 • til kende
 • til stede
 • tilfælles
 • tillige
 • tillige med  (Tillige med momsen skal der betales grønne afgifter).
 • tilligemed  (Tilligemed er der sket alvorlige tilbageskridt).
 • tillykke
 • tilmed
 • tilovers
 • tilsammen
 • topti
 • tvært imod  (Det sker tvært imod alle forudsigelser).
 • tværtimod  (Det betyder ikke noget, tværtimod).

 • ud ad (Kig ud ad vinduet!)
 • udad  (Døren åbner udad).
 • ud fra
 • ud over  (Ud over ligestilling handler det om sociale rettigheder).
 • udover  (Båden sejler udover).
 • ud til bens
 • ude fra  (Det skal holdes ude fra diskussionen).
 • udefra  (Vi måtte hente arbejdskraft udefra).
 • ude omkring  (Sælerne holder til ude omkring Nekselø).
 • udeomkring  (Der er mange nedslidte skoler udeomkring i landet).
 • uden om  (Vi kan ikke forhandle uden om ministeren).
 • udenom  (Det nytter ikke at tale udenom).
 • uden på  (Nerverne sidder uden på tøjet).
 • udenpå  (Navnet står udenpå).
 • underhånden

 • ved lige
 • vel vidende (De stemte for forslaget, vel vidende at der var stor modstand mod det).
 • velsagtens
 • vistnokSenest opdateret: [01.09.2015]