Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Retskrivningsvejledning


Store og små bogstaver i EU-betegnelser


 

Som hovedregel skrives betegnelser vedrørende EU, som har karakter af egennavne, med stort, også korte kaldenavne. Bemærk, at dette i visse tilfælde medfører, at de normale regler om små og store bogstaver fraviges.

Betegnelser, som har karakter af fællesnavne, skrives med lille.

 

 • acquis communautaire
 • Agenda 2000
 • Ambassadørudvalget
 • Amsterdamtraktaten
 • AVS-Ministerrådet (medlemmer af Ministerrådet og repræsentanter for AVS-landene)

 

 • Centralbanken (Europæiske Centralbank, Den, ECB)
 • Charteret om Grundlæggende Rettigheder (Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder)
 • Coreper (De Faste Repræsentanters Komité)
 • Cotonouaftalen

 

 • Danmarks Faste Repræsentation
 • delegerede retsakter 

 

 • ECB (Europæiske Centralbank, Den, Centralbanken)
 • Ecofin-rådet (Økofin-rådet) (økonomi- og finansministrene)
 • ecofinrådsmøde (økofinrådsmøde)
 • Edinburghafgørelsen
 • EF (Europæiske Fællesskab, Det, Fællesskabet)
 • EF-pakken (Europæiske Fælles Akt, Den, Fællesakten) 
 • EF-traktaten (Traktaten om Det Europæiske Fællesskab, TEF)
 • EFRU (Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den, Regionalfonden)
 • EKSF (Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab)
 • ESCB (Det Europæiske System af Centralbanker)
 • ESF (Europæiske Socialfond, Den, Socialfonden)
 • ESFP (den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik)
 • EU (Europæiske Union, Den, Unionen)
 • EU-direktiver (før 2009: EF-direktiver)
 • EU-Domstolen (før 2009: EF-Domstolen) (Den Europæiske Unions Domstol)
 • EU-forordninger (før 2009: EF-forordninger)
 • EU-konventet (Europæiske Konvent, Det, konventet)
 • EU-Tidende
 • EU-traktaten (Traktaten om Den Europæiske Union, Unionstraktaten, TEU)
 • EUGFL (Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Den, Landbrugsfonden)
 • Euratom (Det Europæiske Atomenergifællesskab)
 • Euratom-traktaten
 • Eurojust (Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde)
 • Eurokorpset
 • Europadagen
 • Europahymnen
 • Europa-Kommissionen (Kommissionen)
 • Europa-Kommissionens Statistiske Kontor (Eurostat)
 • Europa-Parlamentet (Parlamentet)
 • europluspagten
 • Europæiske Atomenergifællesskab, Det (Euratom)
 • Europæiske Centralbank, Den (Centralbanken, ECB)
 • Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde, Den (Eurojust)
 • Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den (Regionalfonden, EFRU)
 • Europæiske Fælles Akt, Den (Fællesakten, EF-pakken)
 • Europæiske Fællesskab, Det (Fællesskabet, EF)
 • Europæiske Fællesskaber, De (Fællesskaberne) (EF, EKSF og Euratom)
 • Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, Det (OLAF)
 • Europæiske Konvent, Det (EU-konventet, konventet)
 • Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Det (EKSF)
 • Europæiske Miljøagentur, Det (Miljøagenturet)
 • Europæiske Ombudsmand, Den
 • Europæiske Råd, Det (formanden, stats- og regeringscheferne og formanden for Europa-Kommissionen)
 • europæiske semester, det
 • Europæiske Socialfond, Den (Socialfonden, ESF)
 • Europæiske System af Centralbanker, Det (ESCB)
 • Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Den (Landbrugsfonden, EUGFL)
 • Europæiske Union, Den (Unionen, EU)
 • Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder, Den (Charteret om Grundlæggende Rettigheder)
 • Europæiske Unions Domstol, Den (EU-Domstolen)
 • Europæiske Økonomiske Fællesskab, Det (Fællesmarkedet, EØF)
 • Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det (EØS)
 • Eurostat (Europa-Kommissionens Statistiske Kontor)
 • EU’s Udenrigstjeneste (Tjenesten for EU’s optræden udadtil, Udenrigstjenesten)
 • EØF (Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, Fællesmarkedet)
 • EØF-traktaten
 • EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

 

 • FAC (Rådet for Udenrigsanliggender)
 • Faste Repræsentanters Komité, De (Coreper)
 • Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet, Det (FIUF)
 • finanspagten
 • FIUF (Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet)
 • FSFP (den fælles forsvars- og sikkerhedspolitik)
 • forbeholdene
 • FUSP (den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik)
 • fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, den (FSFP)
 • fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, den (FUSP)
 • Fællesakten (Europæiske Fælles Akt, Den, EF-pakken)
 • Fællesmarkedet (Europæiske Økonomiske Fællesskab, Det, EØF)
 • Fællesskaberne (Europæiske Fællesskaber, De) (EF, EKSF og Euratom)
 • Fællesskabet (Europæiske Fællesskab, Det)

 

 • GAC (Rådet for Almindelige Anliggender)
 • Garantisektionen
 • Generelle Råd, Det (ECB’s formand og næstformand og EU-landenes centralbankdirektører)
 • grønbog

 

 • hvidbog
 • høje repræsentant, den
 • højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, den
 • indre marked, det

 

 • Informationskontoret for Teknisk Bistand (TAIEX)

 

 • komitologi
 • Kommissionen (Europa-Kommissionen)
 • Kongressen af Lokale og Regionale Myndigheder
 • konventet (Europæiske Konvent, Det)
 • konvergenskriterierne
 • Københavnskriterierne

 

 • Landbrugsfonden (Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Den, EUGFL)
 • Lissabontraktaten
 • Lomékonventionerne

 

 • Maastrichttraktaten
 • Militærkomiteen
 • Miljøagenturet (Det Europæiske Miljøagentur)
 • miljøgarantien
 • Ministerkomiteen (udenrigsministrene eller deres repræsentanter)
 • Ministerrådet (Rådet for Den Europæiske Union, Rådet) (fagministrene)  

 

 • Nicetraktaten
 • nærhedsprincippet
 • nødvendighedsprincippet

 

 • OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig)
 • opting out-klausulen

 

 • Paritetiske Forsamling, Den (medlemmer af Parlamentet og parlamentarikere fra AVS-landene)
 • Parlamentet (Europa-Parlamentet)
 • Petersbergerklæringen (Petersbergopgaverne)
 • PHARE-programmet
 • proportionalitetsprincippet
 • PSC (Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité)

 

 • rammeafgørelser
 • Regionalfonden (Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den, EFRU)
 • Regionsudvalget
 • retlige og indre anliggender (RIA)
 • Retten
 • Revisionsretten
 • RIA (retlige og indre anliggender)
 • Romtraktaten
 • Rådet (Rådet for Den Europæiske Union, ministerrådet) (fagministrene)
 • Rådet for Almindelige Anliggender (GAC)
 • Rådet for Den Europæiske Union (Ministerrådet, Rådet) (fagministrene)
 • Rådet for Udenrigsanliggender (FAC)

 

 • Samhørighedsfonden
 • SAPARD-programmet
 • Schumanerklæringen
 • sociale dimension, den
 • Socialfonden (Europæiske Socialfond, Den, ESF)
 • socialpagten
 • stabilitets- og vækstpagten
 • strukturfonde
 • subsidiaritetsprincippet
 • søjle 1, søjle 2, søjle 3

 

 • TAIEX (Informationskontoret for Teknisk Bistand)
 • TEF (Traktaten om Det Europæiske Fællesskab, EF-traktaten)
 • TEU (Traktaten om Den Europæiske Union, Unionstraktaten, EU-traktaten)
 • Tjenesten for EU’s optræden udadtil (EU’s Udenrigstjeneste, Udenrigstjenesten)
 • Traktaten om Den Europæiske Union (Unionstraktaten, EU-traktaten, TEU)
 • Traktaten om Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten, TEF)
 • tredje fase

 

 • Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, Den (PSC)
 • Udenrigstjenesten (Tjenesten for EU’s optræden udadtil, EU's Udenrigstjeneste)
 • Unionen (Europæiske Union, Den, EU)
 • unionsborgerskab
 • Unionstraktaten (Traktaten om Den Europæiske Union, EU-traktaten, TEU)

 

 • Vesteuropæiske Union, Den (Vestunionen, WEU)
 • Vestunionen (Vesteuropæiske Union, Den, WEU)
 • vækst- og stabilitetspagten

 

 • WEU (Vesteuropæiske Union, Den, Vestunionen)

 

 • Økofin-rådet (Ecofin-rådet) (økonomi- og finansministrene)
 • økofinrådsmøde (ecofinrådsmøde)
 • Økonomiske og Monetære Union, Den (ØMU)
 • Økonomiske og Sociale Udvalg, Det (ØSU)
 • ØMU (Den Økonomiske og Monetære Union)
 • ØSU (Det Økonomiske og Sociale Udvalg)

 

 • åbningsskrivelseSenest opdateret: [08.09.2015]