Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Retskrivningsvejledning


Store og små bogstaver i navne på institutioner og organisationer


 

Så vidt muligt følges deres egen bogstavering. Dette indebærer normalt store begyndelsesbogstaver i alle betydende ord, f.eks.

 

 • Arbejdstilsynet
 • Bornholms Regionskommune
 • Det Centrale Kriminalregister
 • Dansk Metal
 • Dansk Sprognævn
 • Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Den Europæiske Union
 • Flyvevåbnet
 • Folketinget
 • Folketingets Præsidium
 • Folketingstidende
 • Forsvaret
 • Fyens Stift
 • Færøernes Lagting (Lagtinget)
 • Hjemmeværnet
 • Inatsisartut
 • Institut for Menneskerettigheder
 • Det Kongelige Teater
 • Landsorganisationen i Danmark
 • Miljøministeriet
 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
 • Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser
 • Odense Brandvæsen
 • Odense Byråd
 • Retten i Holbæk
 • Rigspolitiet
 • Rigsretten
 • Sokkelund Herred
 • Statens Serum Institut
 • Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
 • Statsministeriet
 • Syddansk Universitet, Søværnet
 • Vejle Tekniske Gymnasium
 • Ældre Sagen
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet

 


 

Også kaldenavne skrives med stort, f.eks.

 

 • Bagmandspolitiet
 • Erstatningsnævnet
 • Kriminalforsorgen (kaldenavn for Direktoratet for Kriminalforsorgen)
  men: Hvordan skal den danske kriminalforsorg være indrettet?
 • Kriminalregisteret
 • Metal
 • Præsidiet
 • Seruminstituttet
 • Sprognævnet
 • Tidende
 • Tinget

 


 

Dog skrives navne med lille, når de er forkortet så meget, at de ikke uden videre kan genkendes, f.eks.

 

 • nævnet (f.eks. for Dansk Sprognævn)
 • styrelsen (f.eks. for Erhvervsstyrelsen)
 • universitetet (f.eks. for Københavns Universitet)

 

Men: Nævnet (Det Udenrigspolitiske Nævn)

 


 

Foreløbige navne

Institutioner, udvalg, kommissioner m.m., der endnu ikke er oprettet eller nedsat, skrives med lille, indtil de eventuelt får deres officielle navn.
    

 • Regeringens Økonomiudvalg har besluttet at nedsætte et bloktilskudsudvalg til næste år.

 

 • Derfor foreslår vi, at der oprettes et center for miljø og sundhed.

 


 

Ubestemt form

Institutioner, udvalg, kommissioner m.m., hvis navne er i bestemt form (f.eks. Finansudvalget og Folketinget), skrives også med stort i ubestemt form, f.eks.

 

 • et enigt Finansudvalg
 • et nyvalgt Folketing

 


 


Personrelaterede institutionsnavne

Navnet på institutionen eller embedet skrives med stort, men når der er tale om personen, skrives det med lille, f.eks.

 

 • Folketingets Ombudsmand/Ombudsmanden
  Men: Folketingets ombudsmand/ombudsmanden har været dommer
 • Forbrugerombudsmanden
 • Rigsadvokaten
 • Rigsombudsmanden i Grønland
 • Rigsombudsmanden på Færøerne
  Men: rigsombudsmanden
 • Statsadvokaten i Viborg
  Men: statsadvokaten og statsadvokaturen
 • Statsrevisorerne/statsrevisorerne

 

NB: Kammeradvokaten/kammeradvokaten, Rigsrevisionen/rigsrevisorSenest opdateret: [08.09.2015]