Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Ministerium

Forslag

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Ministerområde: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Viser 1-25 af 43 
NrTitelMinisterområdeDato (Samling)
L 239Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven. (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning).Udlændinge- og Integrationsministeriet04-05-2018
(2017-18)
L 231Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav m.v.).Udlændinge- og Integrationsministeriet26-04-2018
(2017-18)
L 225Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.).Udlændinge- og Integrationsministeriet25-04-2018
(2017-18)
L 222Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.Udlændinge- og Integrationsministeriet19-04-2018
(2017-18)
L 215Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, ferieloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Afskaffelse af au pair-ordningen).Udlændinge- og Integrationsministeriet23-03-2018
(2017-18)
L 197Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om planlægning. (Ophævelse af revisionsbestemmelser, forlængelse af udløbsbestemmelse og frist for domstolsprøvelse af frihedsberøvelse i en suspensionsperiode m.v.).Udlændinge- og Integrationsministeriet21-03-2018
(2017-18)
L 196Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere samt systematisk kommunal vejledningspligt).Udlændinge- og Integrationsministeriet21-03-2018
(2017-18)
L 195Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.).Udlændinge- og Integrationsministeriet21-03-2018
(2017-18)
L 189Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Justering af kravene i beløbsordningen).Udlændinge- og Integrationsministeriet20-03-2018
(2017-18)
L 180Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af bestemmelse om revision af reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge).Udlændinge- og Integrationsministeriet14-03-2018
(2017-18)
L 156Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge).Udlændinge- og Integrationsministeriet28-02-2018
(2017-18)
L 145Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud).Udlændinge- og Integrationsministeriet08-02-2018
(2017-18)
L 141Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere m.v.).Udlændinge- og Integrationsministeriet07-02-2018
(2017-18)
L 140Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale organisationer m.v.).Udlændinge- og Integrationsministeriet07-02-2018
(2017-18)
L 120Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ligningsloven. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg).Udlændinge- og Integrationsministeriet13-12-2017
(2017-18)
L 97Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Forenkling og justering af reglerne om fordeling og boligplacering af flygtninge og præcisering af personkreds for danskuddannelse m.v.).Udlændinge- og Integrationsministeriet15-11-2017
(2017-18)
L 96Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget kontrol på udlændingeområdet).Udlændinge- og Integrationsministeriet15-11-2017
(2017-18)
L 95Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager og ophævelse af den særlige, lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn).Udlændinge- og Integrationsministeriet15-11-2017
(2017-18)
L 94Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Videreførelse af adgangen til opholdstilladelse med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed).Udlændinge- og Integrationsministeriet15-11-2017
(2017-18)
L 80Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ny kvoteordning).Udlændinge- og Integrationsministeriet08-11-2017
(2017-18)
L 71Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.Udlændinge- og Integrationsministeriet26-10-2017
(2017-18)
L 70Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Etablering af Nationalt ID-center).Udlændinge- og Integrationsministeriet25-10-2017
(2017-18)
L 46Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet).Udlændinge- og Integrationsministeriet04-10-2017
(2017-18)
F 36Hvad er regeringens holdning til at lægge et loft over visse dele af den ikkevestlige indvandring?Udlændinge- og Integrationsministeriet15-05-2018
(2017-18)
F 35Kan ministeren i forlængelse af Folketingets behandling af beslutningsforslag B 68 oplyse, om og i givet fald hvordan regeringen ønsker at forhindre udenlandske pengeoverførsler til byggeri af moskeer og til muslimske kulturelle, ideologiske og religiøse formål i Danmark?Udlændinge- og Integrationsministeriet15-05-2018
(2017-18)
Viser 1-25 af 43