Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Ministerium

Forslag

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Ministerområde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Viser 1-24 af 24 
NrTitelMinisterområdeDato (Samling)
L 234Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel. (Tilladelsesordning for varebiler).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet26-04-2018
(2017-18)
L 206Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet21-03-2018
(2017-18)
L 154Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Service- og kapacitetsmål, oplysningspligt for flyvepladser, fastsættelse af safetybidrag m.v.).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet28-02-2018
(2017-18)
L 153Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Henlæggelse af afgørelseskompetencer vedrørende brandmæssige forhold til § 60-selskaber, pristalsregulering af byggesagsgebyr m.v.).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet28-02-2018
(2017-18)
L 152Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om registrering af køretøjer. (Indførelse af dagsgebyr ved manglende betaling af ansvarsforsikringspræmie for motordrevne køretøjer m.v.).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet28-02-2018
(2017-18)
L 136Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet07-02-2018
(2017-18)
L 135Forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren.Transport-, Bygnings- og Boligministeriet07-02-2018
(2017-18)
L 65Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Tilpasning og forenkling af lovens anvendelses- og støttemuligheder).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet25-10-2017
(2017-18)
L 62Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Fleksibel kommunal anvisningsret, etablering af udslusningsboliger i almene ældreboliger, forenkling af krav til indretning af nybyggeri, afhændelse og nedrivning af almene boliger m.v.).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet11-10-2017
(2017-18)
L 30Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktioner for foretagelse af ulovlige konstruktive ændringer i motordrevne køretøjers forureningsbegrænsende udstyr).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet04-10-2017
(2017-18)
L 29Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger. (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet04-10-2017
(2017-18)
L 28Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om små motoriserede køretøjer).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet04-10-2017
(2017-18)
L 27Forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler.Transport-, Bygnings- og Boligministeriet04-10-2017
(2017-18)
L 26Forslag til lov om ændring af jernbaneloven. (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet04-10-2017
(2017-18)
L 25Forslag til lov om ændring af lov om leje. (Friplejeboliger i lejede lokaler).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet04-10-2017
(2017-18)
L 24Forslag til taxilov.Transport-, Bygnings- og Boligministeriet04-10-2017
(2017-18)
L 23Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Implementering af takstreformer i Øst- og Vestdanmark og mulighed for overdragelse af trafikkøberansvar m.v.).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet04-10-2017
(2017-18)
B 149Forslag til folketingsbeslutning om stop for udlejning af ubeboelige ejendomme.Transport-, Bygnings- og Boligministeriet04-06-2018
(2017-18)
B 129Forslag til folketingsbeslutning om stop for udbud af togdrift i Danmark.Transport-, Bygnings- og Boligministeriet23-03-2018
(2017-18)
B 128Forslag til folketingsbeslutning om tilgængelighed for personer med handicap til ny- og ombyggede enfamilieshuse.Transport-, Bygnings- og Boligministeriet23-03-2018
(2017-18)
B 125Forslag til folketingsbeslutning om nedbringelse af risikoen for at blive smittet med legionellabakterien fra varmtvandssystemer i Danmark.Transport-, Bygnings- og Boligministeriet23-03-2018
(2017-18)
B 31Forslag til folketingsbeslutning om, at borgere ikke må bære hovedbeklædning på deres kørekortfotografi af religiøse grunde.Transport-, Bygnings- og Boligministeriet14-11-2017
(2017-18)
B 23Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert til 16-årige og lille motorcykel til 17-årige.Transport-, Bygnings- og Boligministeriet03-11-2017
(2017-18)
B 14Forslag til folketingsbeslutning om en statslig tilskudspulje, der skal fremme opførelsen af almene ungdomsboliger i 2018 og 2019.Transport-, Bygnings- og Boligministeriet10-10-2017
(2017-18)
Viser 1-24 af 24