Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Ministerium

Forslag

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet

Viser 1-25 af 40 
NrTitelMinisterområdeDato (Samling)
L 211Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.).Beskæftigelsesministeriet27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 210Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love. (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.).Beskæftigelsesministeriet27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 209Forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Beskæftigelsesministeriet27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 196Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.).Beskæftigelsesministeriet13-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 181Forslag til lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler med flere love. (Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning af rentebestemmelse og udbetaling fra fonden ved dødsfald m.v.).Beskæftigelsesministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 180Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love. (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser).Beskæftigelsesministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 144Forslag til lov om en skattefri seniorpræmie.Beskæftigelsesministeriet30-01-2019
(2018-19 (1. samling))
L 143Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster).Beskæftigelsesministeriet30-01-2019
(2018-19 (1. samling))
L 135Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst). Beskæftigelsesministeriet20-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 93Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Styrket fokus på omgangstonen på arbejdspladsen i sager om seksuel chikane og forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane).Beskæftigelsesministeriet13-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 92Forslag til lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver. (Ekstraordinære hædersgaver).Beskæftigelsesministeriet13-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 87Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven. (Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner). Beskæftigelsesministeriet06-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 77Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.).Beskæftigelsesministeriet24-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 76Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, som supplerer EURES-forordningen).Beskæftigelsesministeriet24-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 70Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af pensionsalderen i Grønland). Beskæftigelsesministeriet10-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 69Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb). Beskæftigelsesministeriet10-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 13Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.).Beskæftigelsesministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 12Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet, undtagelse fra opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer m.m.).Beskæftigelsesministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 11Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond. (Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.).Beskæftigelsesministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 10Forslag til lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger).Beskæftigelsesministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
F 43Hvad kan ministeren oplyse om konsekvenserne af at sætte integrationsydelsen op og afskaffe kontanthjælpsloftet?Beskæftigelsesministeriet30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
F 35Hvad kan ministeren oplyse om evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob?Beskæftigelsesministeriet23-01-2019
(2018-19 (1. samling))
F 33Hvad kan ministeren oplyse om konsekvenserne af indførelsen af kontanthjælpsloft, 225-timersregel og hjemsendelsesydelse?Beskæftigelsesministeriet20-12-2018
(2018-19 (1. samling))
F 26Hvad kan ministeren oplyse om muligheden for og konsekvenserne af indførelse af en differentieret folkepensionsalder eller andre rettigheder til en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, som er baseret på antal år på arbejdsmarkedet?Beskæftigelsesministeriet11-12-2018
(2018-19 (1. samling))
F 17Hvad vil regeringen gøre ved den situation, der er opstået, hvor titusindvis af chauffører fra tredjelande kan køre i hele Europa som følge af et hul i reglerne om beskæftigelse af borgere fra tredjelande i kombination med cabotageregler, kombiregler og regler for international transport?Beskæftigelsesministeriet06-11-2018
(2018-19 (1. samling))
Viser 1-25 af 40