Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Ministerium

Forslag

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Ministerområde: Justitsministeriet

Viser 1-25 af 58 
NrTitelMinisterområdeDato (Samling)
R 11Justitsministerens redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen. (Den årlige retssikkerhedsredegørelse). Justitsministeriet13-03-2019
(2018-19 (1. samling))
R 4Justitsministerens redegørelse om status over dansk politis situation i forhold til Europol.Justitsministeriet26-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 228Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland m.v.).Justitsministeriet24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
L 227Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).Justitsministeriet24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
L 197Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet).Justitsministeriet13-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 176Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).Justitsministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 175Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Begrænsning af brugen af samfundstjeneste i sager om vold).Justitsministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 174Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder).Justitsministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 173Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud til dømte seksualforbrydere).Justitsministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 172Forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.).Justitsministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 171Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning. (Politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen til tv-overvågning).Justitsministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 170Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven. (Skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse samt undersøgelse af arrestanter m.v. i forbindelse med transporter).Justitsministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 149Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Betydningen af tro, kulturelle forhold og lign. i forbindelse med straffens fastsættelse).Justitsministeriet06-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 139Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold).Justitsministeriet09-01-2019
(2018-19 (1. samling))
L 123Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Seksualforbrydelser m.v.).Justitsministeriet12-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 122Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Indførelse af registreringsordning for sikkerhedsveste og afgiftsfritagelse for tilladelser til salutkanoner).Justitsministeriet12-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 117Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger. (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner m.v.).Justitsministeriet28-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 113Forslag til lov om ændring af værgemålsloven, lov om valg til Folketinget, lov om tinglysning og lov om Det Centrale Personregister. (Valgret til personer under værgemål og forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål).Justitsministeriet20-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 107Forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer. (PNR-loven).Justitsministeriet15-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 96Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed. (Frihedsberøvelse).Justitsministeriet14-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 95Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ulovlig påvirkningsvirksomhed).Justitsministeriet14-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 94Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv).Justitsministeriet14-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 85Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer. (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner).Justitsministeriet26-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 84Forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.Justitsministeriet26-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 83Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Delvis lovliggørelse af peberspray).Justitsministeriet26-10-2018
(2018-19 (1. samling))
Viser 1-25 af 58