Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Ministerium

Forslag

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Ministerområde: Miljø- og Fødevareministeriet

Viser 1-19 af 19 
NrTitelMinisterområdeDato (Samling)
L 192Forslag til dyrevelfærdslov.Miljø- og Fødevareministeriet28-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 191Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler).Miljø- og Fødevareministeriet28-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 147Forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.Miljø- og Fødevareministeriet31-01-2019
(2018-19 (1. samling))
L 106Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og straffeloven. (Kommunal adgang til at begrænse sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder, strafskærpelse for visse overtrædelser af CITES-regler og udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om hold af hjemmehørende rovfugle og ugler).Miljø- og Fødevareministeriet15-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 82Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation om rottebekæmpelse og autorisation hertil).Miljø- og Fødevareministeriet25-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 54Forslag til lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder.Miljø- og Fødevareministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 53Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr. (Smittebeskyttelse, forenkling af reglerne om sundhedsrådgivning og påbud om rådgivning om Salmonella Dublin).Miljø- og Fødevareministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 52Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet. (Bemyndigelse vedrørende offentliggørelse af navne på rederier, der overtræder reglerne om svovlindhold i skibsbrændstoffer).Miljø- og Fødevareministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
F 24Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at faktiske domme for dyremishandling lever op til de politiske intentioner, der ligger bag strafferammerne, og hvad kan regeringen oplyse om udviklingen i bøde- og fængselsstraffe i sager om dyremishandling, siden strafferammen blev skærpet i 2016?Miljø- og Fødevareministeriet07-12-2018
(2018-19 (1. samling))
B 127Forslag til folketingsbeslutning om pasningsloft for anbragte dyr.Miljø- og Fødevareministeriet01-03-2019
(2018-19 (1. samling))
B 107Forslag til folketingsbeslutning om at forvalte statsskov med biodiversitet og friluftsliv som eneste formål.Miljø- og Fødevareministeriet26-02-2019
(2018-19 (1. samling))
B 94Forslag til folketingsbeslutning om et løft af naturkvaliteten i Danmarks nationalparker.Miljø- og Fødevareministeriet08-02-2019
(2018-19 (1. samling))
B 86Forslag til folketingsbeslutning om lovpligtig kaloriemærkning i fastfoodrestauranter, cafeer m.m.Miljø- og Fødevareministeriet30-01-2019
(2018-19 (1. samling))
B 71Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod minkavl.Miljø- og Fødevareministeriet19-12-2018
(2018-19 (1. samling))
B 66Forslag til folketingsbeslutning om lange dyretransporter.Miljø- og Fødevareministeriet11-12-2018
(2018-19 (1. samling))
B 57Forslag til folketingsbeslutning om totalforbud mod salg af ukrudtsmidler og sprøjtegifte med aktivstoffet glyfosat.Miljø- og Fødevareministeriet04-12-2018
(2018-19 (1. samling))
B 48Forslag til folketingsbeslutning om, at flere organisationer skal kunne rejse en fredningssag, og om tidlig information til lodsejere.Miljø- og Fødevareministeriet20-11-2018
(2018-19 (1. samling))
B 47Forslag til folketingsbeslutning om krav om obligatoriske indholdslister for legetøj.Miljø- og Fødevareministeriet20-11-2018
(2018-19 (1. samling))
B 5Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af straksforbud mod salg og anvendelse af sprøjtegifte med aktivstofferne pendimethalin, bromoxynil og fluroxypyr.Miljø- og Fødevareministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
Viser 1-19 af 19