Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Ministerium

Forslag

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Ministerområde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Viser 1-19 af 19 
NrTitelMinisterområdeDato (Samling)
R 15Energi-, forsynings- og klimaministerens energipolitiske redegørelse 2019. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet10-04-2019
(2018-19 (1. samling))
R 7Energi-, forsynings- og klimaministerens klimapolitiske redegørelse 2018.Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet12-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 179Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 178Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.).Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 177Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 119Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet05-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 97Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.).Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet14-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 78Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet25-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 24Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven).Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 23Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Kommuners tilskud til udrulning af elektroniske kommunikationsnet, tildeling af koder til machine to machine-kommunikation (m2m-kommunikation) og ophævelse af regler om Bredbåndsgarantiordningen).Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
F 42Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset af den energipolitiske redegørelse?Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet10-04-2019
(2018-19 (1. samling))
F 36Vil ministeren tage initiativ til at styrke den danske klimalov?Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet01-02-2019
(2018-19 (1. samling))
F 31Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer set i lyset af den klimapolitiske redegørelse?Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet19-12-2018
(2018-19 (1. samling))
B 153Forslag til folketingsbeslutning om finansielle og energimæssige krav ved godkendelse af store elforbrugende virksomheder som datacentre i Danmark.Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
B 119Forslag til folketingsbeslutning om hjemmel til kommuner til etablering af gratis wi-fi til gavn for borgere og erhvervsliv.Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet01-03-2019
(2018-19 (1. samling))
B 96Forslag til folketingsbeslutning om en dansk klimalov nu (borgerforslag).Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet08-02-2019
(2018-19 (1. samling))
B 85Forslag til folketingsbeslutning om en plan for afvikling af kulbrinteproduktionen i Nordsøen over en periode på 10 år. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet29-01-2019
(2018-19 (1. samling))
B 84Forslag til folketingsbeslutning om at udvikle risikovurderinger af scenarier for global opvarmning.Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet29-01-2019
(2018-19 (1. samling))
B 40Forslag til folketingsbeslutning om rejseregler for medarbejdere i kommunale forsyningsselskaber.Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet15-11-2018
(2018-19 (1. samling))
Viser 1-19 af 19