Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Ministerium

Forslag

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Ministerområde: Undervisningsministeriet

Viser 1-25 af 26 
NrTitelMinisterområdeDato (Samling)
L 226Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.).Undervisningsministeriet12-04-2019
(2018-19 (1. samling))
L 218Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.).Undervisningsministeriet28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 200Forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsuddannelser. (Måling af elevers trivsel).Undervisningsministeriet13-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 199Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love. (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)Undervisningsministeriet13-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 163Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. (Bestyrelsessammensætning).Undervisningsministeriet07-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 126Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler. (Styrket praksisfaglighed m.v.).Undervisningsministeriet13-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 121Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte m.v.).Undervisningsministeriet11-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 105Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler. (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer).Undervisningsministeriet15-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 104Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.).Undervisningsministeriet15-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 72Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love. (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).Undervisningsministeriet11-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 60Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.).Undervisningsministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 59Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker).Undervisningsministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 58Forslag til lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. (Udskydelse af revisionsbestemmelse).Undervisningsministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 57Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter.Undervisningsministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
F 30Hvad mener regeringen er årsagen til den stigende psykiske mistrivsel blandt børn og unge, og hvilke konkrete initiativer vurderer regeringen der skal til for at få de unge til at få det bedre?Undervisningsministeriet14-12-2018
(2018-19 (1. samling))
F 29På hvilken måde ønsker regeringen at styre folkeskolen, og hvilke konkrete initiativer kan sætte folkeskolen mere fri helt generelt?Undervisningsministeriet14-12-2018
(2018-19 (1. samling))
F 21Hvad kan regeringen oplyse om betydningen af det høje karaktergennemsnit på en række videregående uddannelser, i forhold til at der på de gymnasiale uddannelser – og i uddannelsessystemet generelt – bliver skabt en skadelig præstationskultur, hvor elever og studerende fokuserer på karakterer frem for nysgerrighed og læring?Undervisningsministeriet13-11-2018
(2018-19 (1. samling))
F 4Hvad kan regeringen oplyse om konsekvenserne af omprioriteringsbidraget, der årligt pålægger de statslige uddannelsesinstitutioner at spare 2 pct., herunder konsekvenserne for institutionernes mulighed for fortsat at lave god uddannelse, sikre et tilstrækkeligt antal undervisningstimer, udvikle et godt studiemiljø og arbejde med de studerendes trivsel?Undervisningsministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
B 130Forslag til folketingsbeslutning om at styrke fritidstilbuddene til børn og unge i Danmark.Undervisningsministeriet01-03-2019
(2018-19 (1. samling))
B 89Forslag til folketingsbeslutning om at indføre gyldigt fravær for elever på ungdomsuddannelsers engagement og deltagelse i civilsamfundsorganisationer, foreninger m.m.Undervisningsministeriet06-02-2019
(2018-19 (1. samling))
B 23Forslag til folketingsbeslutning om etablering af gymnasiedistrikter.Undervisningsministeriet01-11-2018
(2018-19 (1. samling))
B 22Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af udenlandsk støtte til danske friskoler.Undervisningsministeriet26-10-2018
(2018-19 (1. samling))
B 21Forslag til folketingsbeslutning om ret til klage over utilstrækkelig støtte i folkeskolen til børn med under 9 timers støttebehov. Undervisningsministeriet23-10-2018
(2018-19 (1. samling))
B 16Forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en handlingsplan for mennesker med handicap i uddannelsessystemet.Undervisningsministeriet09-10-2018
(2018-19 (1. samling))
B 15Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for digitalisering i uddannelsessystemet.Undervisningsministeriet09-10-2018
(2018-19 (1. samling))
Viser 1-25 af 26