Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Ministerium

Forslag

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Ministerområde: Sundheds- og Ældreministeriet

Viser 1-25 af 36 
NrTitelMinisterområdeDato (Samling)
R 16Ældreministerens redegørelse om ældreområdet.Sundheds- og Ældreministeriet12-04-2019
(2018-19 (1. samling))
L 219Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger. (Sprogkrav til sundhedspersoner, krav om instrukser, lovfæstelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed, øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser, vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet, oprettelse af Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn og forenkling af reglerne om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger m.v.).Sundheds- og Ældreministeriet28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 206Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven. (Begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeninger, udvidelse af lægemiddelskadeordningen i nød- og beredskabssituationer m.v.).Sundheds- og Ældreministeriet14-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 194Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Styrket indsats på høreapparatområdet).Sundheds- og Ældreministeriet28-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 193Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven. (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning).Sundheds- og Ældreministeriet28-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 164Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., sundhedsloven og forskellige andre love. (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler m.v.).Sundheds- og Ældreministeriet07-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 148Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg).Sundheds- og Ældreministeriet31-01-2019
(2018-19 (1. samling))
L 141Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde)).Sundheds- og Ældreministeriet24-01-2019
(2018-19 (1. samling))
L 134Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Præcisering af målgruppen for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling).Sundheds- og Ældreministeriet20-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 128Forslag til lov om fjernelse af tatovering med laser.Sundheds- og Ældreministeriet13-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 127Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland).Sundheds- og Ældreministeriet13-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 111Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark).Sundheds- og Ældreministeriet15-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 110Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. (Ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelateret forskning på hjernedøde samt obduktion af personer, der dør pludseligt og uventet).Sundheds- og Ældreministeriet15-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 109Forslag til lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet.Sundheds- og Ældreministeriet15-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 108Forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. (Udvælgelse af id-udsteder og udstedelse af sikkerhedsstempelmærker samt skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer under 18 år).Sundheds- og Ældreministeriet15-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 66Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering. (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne).Sundheds- og Ældreministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 65Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. (Flytning af inspektionsopgaver fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen og tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen).Sundheds- og Ældreministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 64Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet).Sundheds- og Ældreministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 63Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. (Autorisation af ambulancebehandlere og registrering af ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), opgavespecifik autorisation af behandlerfarmaceuter, genordination af receptpligtig medicin, ordination af dosisdispensering med tilskud, organisatorisk ansvar m.v.).Sundheds- og Ældreministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 62Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer. (Eksport af cannabisbulk, brug af pesticider, kontraktudlægning, tilskudsordning, gebyrer m.v.).Sundheds- og Ældreministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 61Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr. (Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og andre biologiske stoffer, opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug og gebyr for visse opgaver vedrørende medicinsk udstyr m.v.).Sundheds- og Ældreministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
F 30Hvad mener regeringen er årsagen til den stigende psykiske mistrivsel blandt børn og unge, og hvilke konkrete initiativer vurderer regeringen der skal til for at få de unge til at få det bedre?Sundheds- og Ældreministeriet14-12-2018
(2018-19 (1. samling))
F 28Hvilke initiativer påtænker regeringen at iværksætte for de ca. 14.000 patienter, der lider af ME-træthedssyndrom?Sundheds- og Ældreministeriet13-12-2018
(2018-19 (1. samling))
F 23Vil ministeren redegøre for, hvilken påvirkning markedsføring og reklamer har på børn og unges fysiske og mentale sundhed, og oplyse, hvad regeringen konkret vil gøre for at beskytte børn og unge mod den negative påvirkning herfra?Sundheds- og Ældreministeriet07-12-2018
(2018-19 (1. samling))
F 18Hvad vil regeringen gøre for at styrke alkoholbehandlingen til de ca. 30.000 unge, der i dag viser tegn på alkoholafhængighed, og hvilke konkrete initiativer vurderer regeringen der skal til for at få de unge ud af deres misbrug?Sundheds- og Ældreministeriet06-11-2018
(2018-19 (1. samling))
Viser 1-25 af 36