Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Ministerium

Forslag

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Ministerområde: Børne- og Socialministeriet

Viser 1-25 af 26 
NrTitelMinisterområdeDato (Samling)
L 230Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns og unges egenbetaling).Børne- og Socialministeriet24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
L 229Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan).Børne- og Socialministeriet24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
L 187Forslag til lov om ændring af lov om social service og ligningsloven. (Styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug m.v.).Børne- og Socialministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 156Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love. (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger).Børne- og Socialministeriet06-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 155Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love. (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke).Børne- og Socialministeriet06-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 138Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset. (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset m.v.).Børne- og Socialministeriet09-01-2019
(2018-19 (1. samling))
L 137Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven. (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter).Børne- og Socialministeriet09-01-2019
(2018-19 (1. samling))
L 91Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven).Børne- og Socialministeriet07-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 90Forslag til lov om Familieretshuset.Børne- og Socialministeriet07-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 9Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven. (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.).Børne- og Socialministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 8Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven. (Mere kvalitet i plejefamilier).Børne- og Socialministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 7Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse. (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder).Børne- og Socialministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 6Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre fordeling i daginstitutioner).Børne- og Socialministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
F 41Hvordan og hvornår vil ministeren løse overvågningsproblematikken og hjælpe de familier, som ikke for nuværende kan få hjælp til overvågning af et familiemedlem med indgribende handicap, fordi der ikke er hjemmel i servicelovens § 95, stk. 3, til at yde støtte til overvågning i eget hjem?Børne- og Socialministeriet04-04-2019
(2018-19 (1. samling))
F 38Vil ministeren iværksætte en ændring af lovgivningen, således at psykologer ikke kan praktisere uden autorisation og dermed uden tilsyn af en offentlig tilsynsmyndighed, for på den måde at imødekomme patienternes mulighed for at klage?Børne- og Socialministeriet19-02-2019
(2018-19 (1. samling))
F 30Hvad mener regeringen er årsagen til den stigende psykiske mistrivsel blandt børn og unge, og hvilke konkrete initiativer vurderer regeringen der skal til for at få de unge til at få det bedre?Børne- og Socialministeriet14-12-2018
(2018-19 (1. samling))
F 11Vil ministeren redegøre for, om kommunerne lever op til intentionerne og lovgivningen i Barnets Reform, og hvad ministeren vil stille op over for kommuner, der ikke lever op til reformen?Børne- og Socialministeriet11-10-2018
(2018-19 (1. samling))
B 110Forslag til folketingsbeslutning om tildeling af hjælpemidler til borgere ud fra kvalitative kriterier og om redegørelser for valgene i medfør af § 112 i serviceloven.Børne- og Socialministeriet28-02-2019
(2018-19 (1. samling))
B 108Forslag til folketingsbeslutning om ændring af adoptionsloven, så den anerkender adoptanter med dobbelt statsborgerskab.Børne- og Socialministeriet26-02-2019
(2018-19 (1. samling))
B 105Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ekspertgruppe på anbringelsesområdet.Børne- og Socialministeriet20-02-2019
(2018-19 (1. samling))
B 93Forslag til folketingsbeslutning om at give en officiel undskyldning til de 22 grønlandske børn, der var en del af grønlandseksperimentet i 1951.Børne- og Socialministeriet08-02-2019
(2018-19 (1. samling))
B 75Forslag til folketingsbeslutning om minimumsalder for overgang til børnehave.Børne- og Socialministeriet11-01-2019
(2018-19 (1. samling))
B 60Forslag til folketingsbeslutning om hjælp til aflastning af forældre til børn med funktionsnedsættelser under kortere udlandsophold.Børne- og Socialministeriet07-12-2018
(2018-19 (1. samling))
B 55Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk kompensation ved medhold i klagesager.Børne- og Socialministeriet04-12-2018
(2018-19 (1. samling))
B 49Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.Børne- og Socialministeriet21-11-2018
(2018-19 (1. samling))
Viser 1-25 af 26