Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Ministerium

Forslag

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Ministerområde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Viser 1-25 af 34 
NrTitelMinisterområdeDato (Samling)
L 221Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert m.v.).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet03-04-2019
(2018-19 (1. samling))
L 214Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med en privat part).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet27-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 203Forslag til lov om ændring af taxiloven. (Reservation af 50 tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal i overgangsperioden).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet13-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 202Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet13-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 186Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog fra 70 km i timen til 80 km i timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 185Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Støtte til styrket indsats i landsbyer).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 184Forslag til lov om ændring af jernbaneloven. (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 154Forslag til lov om ændring af lov om DSB. (Kommerciel ejendomsudvikling).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet06-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 153Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet06-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 130Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S. (Justering af selskabets retlige rammer).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet19-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 129Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven. (Fremme af digitale mobilitetstjenester, forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet19-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 98Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Kontrol og sanktion vedrørende bopælspligt).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet14-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 71Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger, differentieret grundkapital for almene familieboliger og udlejning af kommunalt ejede almene ældreboliger som almene ungdomsboliger). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet10-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 46Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Udvikling af området ved Ny Ellebjerg Station).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 45Forslag til lov om ændring af jernbanelov. (Master til brug for mobil- og internetdækning i tog).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 44Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Overdragelse af statens praktiske trafikkøberansvar for øresundstogtrafikken til Skånetrafiken).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 43Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Transport-, bygnings- og boligministerens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 42Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 41Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 40Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bøde for parkering på ramper, forhøjelse af parkeringsafgifter for store køretøjer, Færdselsstyrelsens mulighed for overtagelse af parkeringskontrollen og ændring af klagemyndighed).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 39Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler og Landsbyggefondens refusion af ydelsesstøtte).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 38Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.).Transport-, Bygnings- og Boligministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
F 37Vil ministrene ændre lovgivningen om myndighedsansvaret for brandsikkerhed i bygninger, om dispensationer fra bygningsreglementets brandkrav og om sanktioner på baggrund af brandsyn med henblik på at sikre, at brandsikkerheden er i orden i såvel kommunale som private pleje- og ældreboliger, eller påtænker ministrene at iværksætte andre tiltag, så beboerne kan være trygge ved at bo i en kommunal eller privat pleje- eller ældrebolig?Transport-, Bygnings- og Boligministeriet19-02-2019
(2018-19 (1. samling))
F 25Hvad kan ministeren oplyse om initiativer, ministeren som eneejer af DSB har taget for at sikre normal afvikling af juletrafikken – set i lyset af den standende konflikt mellem DSB’s ledelse og de ansatte i DSB?Transport-, Bygnings- og Boligministeriet11-12-2018
(2018-19 (1. samling))
F 17Hvad vil regeringen gøre ved den situation, der er opstået, hvor titusindvis af chauffører fra tredjelande kan køre i hele Europa som følge af et hul i reglerne om beskæftigelse af borgere fra tredjelande i kombination med cabotageregler, kombiregler og regler for international transport?Transport-, Bygnings- og Boligministeriet06-11-2018
(2018-19 (1. samling))
Viser 1-25 af 34