Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Kvikopslag

Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

L 154  Forslag til lov om ændring af søloven og forskellige andre love.

(Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, modernisering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet).

Af erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF)


Samling:  2012-13
Status:  Delt

Føj hele L154 til dokumentkurven
TypeDatoMødenummerTillægKlokkeslætPDFDok kurv
Fremsættelse27.02.2013A
Lovforslag som fremsat 27.02.2013A
1. behandling12.03.201367F13:10
Betænkning16.05.2013B
2. behandling23.05.2013101F10:08